Lipiec 26, 2017

O firmie

Swim VR powstało w 2017 roku, aby promować technologie związane z wirtualną rzeczywistością. Chcemy pokazywać jak duży przełom w wielu dziedzinach życia społecznego i gospodarczego może dać wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości. Technologie te można użyć w takich branżach jak:

  • edukacja i szkolenia
  • nieruchomości / deweloperzy
  • turystyka
  • motoryzacja
  • retail
  • rozrywka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000680503. Kapitał zakładowy 5000zł wpłacony w całości.

NIP: 5892034381
REGON:  367367450
KRS: 0000680503